Vårt samfunnsansvar

Vi spiller alle en rolle i dagens miljøutfordringer, og må erkjenne at vi alle også er del av problemene vi står overfor. BLÅBÆR Production ønsker å ta ansvar for bærekraft og miljø i dag og inn i fremtiden. Vi jobber målrettet for at alle prosesser i vår verdikjede skal avlegge minst mulig fotavtrykk, og øker stadig våre krav for en renere og mer sirkulær produksjon og logistikk. Vår Policy for Bærekraftig forretningsdrift  er fundamentet i vår daglige drift.

FN`s bærekraftsmål ligger til grunn i vårt arbeid fra produktutviklingsfase til det ferdige produkt. Vi ønsker at alle som bidrar i vår produksjon skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø med rettferdige og inkluderende forhold. Som et resultat har bærekraftig forretningsdrift hatt høy prioritet for oss i mange år. Vi jobber målrettet for et helintegrert samfunnsansvar i all vår aktivitet, inklusiv leverandører,  underleverandører, og ned til råvareuttak. Vår Code of Conduct må aksepteres av alle være samarbeidspartnere, og oppfølging gjøres løpende gjennom året. Dette er med og sikrer at våre samarbeidspartnere også har disse verdiene som grunnlag i sin praksis.

For å styrke vårt arbeid med å fremme gode arbeids- og miljøforhold samt dyrevelferd, har vi siden 2013 jobbet tett med Etisk handel Norge som er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Etisk handel Norges formål erlogo Etisk handel Norge å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Ressursnettverket gir oss også verdifullt påfyll av kunnskap samt en mulighet til å dele erfaringer og samarbeid med andre aktører i bransjen.

BLÅBÆR Production har fra oppstart i 2015 vært medlem av Kemikaliegruppen RISElogo Kemikaliegruppen RISE Swerea (Swerea). Her har vi tilgang til Europas fremste ekspertise og gode verktøy for å kunne jobbe preventivt og kutte potensielt skadelige kjemikalier i vår produksjon. Samarbeidet med Kemikaliegruppen RISE hjelper oss til å ligge i forkant av regelverk og reguleringer til enhver tid.

Vi er bevisst på våre valg av materialer og jobber systematisk for at disse skal være så bærekraftige, levedyktige og holdbare som mulig. Naturmaterialer, økologiske, resirkulerte og sertifiserte materialer er blant våre fokusområder. Vi prioriterer sertifiserte og trygge løsninger som gir sluttkunde og forbruker et trygt og sporbart produkt.

BLÅBÆR Production ønsker å lage funksjonelle produkter som har lang levetid. Det er viktig for oss å ta ansvar for at produktene vi tilfører markedet skal utfylle viktige behov og funksjoner i folks aktive dagligliv. Dette er et rammeverk i hele vår arbeidsprosess; fra idè, design og produktutvikling, til logistikk og ferdig produkt.

Transparent forretning er vårt krav. Dette gjelder både oss selv, og gjennom hele vår verdikjede.

Link: Policy for egen virksomhet.
Link: Retningslinjer for leverandører (Code of Conduct)

Link: BLÅBÆR Production AS’ position statement on XINJIANG UIGHUR AUTONOMOUS REGION (XUAR) 
Rapporter:
Etisk Handel 2021
Etisk Handel 2022