VÅRE SAMARBEID

Etisk Handel Norge

logo Etisk handel Norge, Ethical Trade NorwayFor å styrke vårt arbeid med å fremme gode arbeids- og miljøforhold samt dyrevelferd, har vi siden 2013 jobbet tett med Etisk handel Norge som er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Etisk handel Norges formål er å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Ressursnettverket gir oss også verdifullt påfyll av kunnskap samt en mulighet til å dele erfaringer og samarbeid med andre aktører i bransjen.

Kjemikaliegruppen RISE

logo Kemikaliegruppen RISE SwereaBLÅBÆR Production har fra oppstart i 2015 vært medlem av Kemikaliegruppen RISE (Swerea). Her har vi tilgang til Europas fremste ekspertise og gode verktøy for å kunne jobbe preventivt og kutte potensielt skadelige kjemikalier i vår produksjon. Samarbeidet med Kemikaliegruppen RISE hjelper oss til å ligge i forkant av regelverk og reguleringer til enhver tid.

ChemSec – No to PFAS

Sammen med andre aktører i tekstilbransjen har BLÅBÆR Production AS blitt medlem av «PFAS movement» og skrevet under på «Nei til PFAS». PFAS er også kjent som PFC’er, perfluorerte stoffer eller fluorkarboner, og blir ofte omtalt som «evige kjemikalier» ettersom de blir værende i naturen for alltid dersom de først er blitt sluppet ut. Disse menneskeskapte forbindelsene er også bioakkumulerende og linket til en rekke helseproblemer, deriblant kreft, infertilitet, lav fødselsvekt og negative effekter på immunsystemet.

Den ikke-statlige miljøorganisasjonen ChemSec’s initativ «PFAS movenent» har samlet en rekke selskaper som har fått nok av å vente på at lovgivere skal innføre forbud mot disse kjemikaliene, og har alle bestemt seg for å handle ved å fase ut PFAS fra sin egen produksjon og leverandørkjede.

BLÅBÆR setter bærekraft høyt på agendaen generel, og denne forpliktelsen til ChemSecs PFAS Movement er en av mange initiativ som vi har involvert oss i. Vi ønsker å gjøre disse «evige kjemikaliene» til «aldri-mer kjemikalier». Mer informasjon om dette prosjektet finnes på ChemSecs nettside: https://chemsec.org/pfas/

Amfori


Gjennom vårt medlemskap i AMFORI BSCI og BEPI har vi forpliktet oss til å jobbe aktivt for å kartlegge og forbedre sosiale og miljømessige forhold i vår leverandørkjede.
BSCI står for Business Social Compliance Initative og deres Code of Conduct stiller strenge krav til arbeidsforhold som lønn, arbeidstider, forebygging av barnearbeid og tvangsarbeid, diskriminering og sikkerhet på arbeidsplassen. Disse forholdene blir fulgt opp og kontrollert av tredjepartsrevisjoner som blir gjennomført regelmessig på produksjonsenhetene vi jobber med.
BEPI star for Business Environmental Performance Initiative og tar for seg utvalgte fokusområder som energi og miljø, klimautslipp, vannforbruk, avfallshåndtering, biologisk mangfold og kjemikaliebruk. Gjennom dette programmet forplikter vi oss til å veilede våre leverandører til å gjøre kontinuerlige forbedringer på disse områdene.
Du kan lese mer om Amfori på deres hjemmeside: https://www.amfori.org/