HVORDAN VI JOBBER?

Vårt erfarne team samarbeider tett mot klientene i alle faser av utviklingen. Sammen avdekker vi behov, danner fremdriftsplan og lager målrettet spesifikasjon ihht ønsket produkt/konsept. Vi utarbeider forslag/design og iverksetter produksjon etter avtale – alltid i full åpenhet med kunde. 

Varene leveres i riktig tid, til riktig kvalitet og på riktig sted ihht avtale.

  • Vår organisasjon sitter tett på alle beslutningsprosesser, har 1-1 kontakt direkte mot produsentene og stor påvirkningskraft inn på fabrikkene. Vi unngår mellomledd som gir dårligere oversikt med tilhørende økt risiko og kan bedre hensynta både produsent og kunde til beste for alle parter.
  • Vi gjennomfører jevnlige oppfølgingsbesøk til fabrikker og underleverandører. Sertifiserte produsenter og fabrikker som viser åpenhet, vilje til positiv utvikling og er endringsvilige, blir prioritert.
  • Vår kompetanse er svært allsidig, og vi har vært med å skape en rekke suksesshistorier opp gjennom årene som har blitt markedsledende innen sine segmenter.
  • Vi er fremoverlent, endringsvillig, har øye for detaljer og målrettet.
  • Vi gir deg et grønnere alternativ og bidrar til at din bedrift tar steg i riktig retning – for vår felles fremtid..